Get Adobe Flash player

 

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ร่วมสืบสานประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ เนื่องในวันมาฆบูชา พร้อมทั้งพุทธศาสนิกชนนับหมื่นคน และพระสงฆ์จากหลายประเทศเข้าร่วมในพิธีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ เมื่อวันเสาร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วันพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช