Cinque Terre

Cinque Terre

ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๑  คลิกที่นี่

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะเทคโนโลยีการจัดการ

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะเทคโนโลยีการจัดการแนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศผลสอบคัดเลือก อาจารย์คณะเทคโนโลยีการจัดการ.pdf71.21 KB ข่าวสมัครงาน

รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สังกัดคณะเกษตรศาสตร์

รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะเกษตรศาสตร์แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize รับสมัคร-คณะเกษตรการเงิน.pdf252.1 KB ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-ไสใหญ่: รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สังกัดคณะเกษตรศาสตร์

รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะเกษตรศาสตร์แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize รับสมัคร-คณะเกษตรการเงิน.pdf252.1 KB ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-ตรัง: รับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำโครงการวิจัย

 1. คุณสมบัติของผู้เสนอการรับจ้าง
  1.  เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี ถ้าเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น
  2.  สำเร็จระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขา
 • สาขาวิชานิเทศศาสตร์
 • สาขาสื่อสารมวลชน
 • สาขาประชาสัมพันธ์
 • สาขาบริหารธุรกิจ
 • สาขาภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานตามที่ระบุให้รับผิดชอบ
 • หรือผู้มีประสบการณ์เกี่ยวกับการทำงานโครงการอย่างน้อย 1 ปี
  3.  มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สามารถสื่อสารได้ และสามารถเขียนรายงานเป็นภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
  4.  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
  5.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถในการติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานอื่นได้ดี
  6. มีความสามารถในการเขียนโครงการ จัดประชุมในรูปแบบต่างๆ เช่น การบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบัติการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
  7. มีความสามารถประชาสัมพันธ์ในงานด้านการวิจัย และบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยอย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ
แนบไฟล์เอกสาร:  img-180830074156.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Thursday, August 30, 2018 - 14:30 to Tuesday, October 2, 2018 - 14:30

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ  และสมรรถนะ  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๑  คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๘/๒๕๖๑ คลิกที่นี่

ประกาศผลการคัดเลือกจ้างบริการพนักงานทำความสะอาด

ประกาศผลการคัดเลือกจ้างบริการพนักงานทำความสะอาดแนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize 2018_08_28_16_23_34.pdf26.75 KB ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๗/๒๕๖๑  คลิกที่นี่

ประกาศผลสอบเจ้าหน้าที่สหกรณ์

ประกาศผลสอบเจ้าหน้าที่สหกรณ์แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize COOPERATIVE-2.pdf164.45 KB ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-ไสใหญ่: ประกาศผลสอบเจ้าหน้าที่สหกรณ์

ประกาศผลสอบเจ้าหน้าที่สหกรณ์แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize COOPERATIVE-2.pdf164.45 KB ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง สังกัดคณะเกษตรศาสตร์

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

เอกสารแนบ:  รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล