Cinque Terre

Cinque Terre

บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 โควตา (วุฒิ ปวช. , ปวส.)

บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 โควตา (วุฒิ ปวช. , ปวส.) วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่