Cinque Terre

Cinque Terre

พิธีวางพวงมาลาเนื่องใน "วันคล้ายวันสวรรคต ร.9" ประจำปี 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 วันเสาร์ ที่13 ตุลาคม 2561 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอทุ่งสง