Cinque Terre

Cinque Terre

พิธีวางพวงมาลาเนื่องใน "วันปิยมหาราช" ประจำปี 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ ได้เข้าร่วมพิธีพิธีวางพวงมาลาเนื่องใน “วันปิยมหาราช” ประจำปี 2561 วันอังคาร ที่ 23 ตุลาคม 2561 ณ สวนสาธารณะสวนหลวง ร.5 ทุ่งสง นครศรีธรรมราช