Get Adobe Flash player

 

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ งาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 งาน

หลักฐานการสมัคร

1. รูปถ่าย  ขนาด 1 นิ้ว   จำนวน 1 รูป

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

4. สำเนาวุฒิการศึกษา ป.ตรี จำนวน 1 ฉบับ

5. สำเนาปริญญาบัตริ จำนวน 1 ฉบับ

แนบไฟล์เอกสาร: 
AttachmentSize
PDF icon ประกาศ338.58 KB