แผนการรับนักศึกษา

 

 

 

 

กรุณาใช้โปรแกรมGoogle Chrome ในการเข้าใช้งานเว็บไซต์เท่านั้น

ดูข้อมูลประกาศ กำหนดการรับ ขั้นตอนการสมัครและแผนการรับ Clickที่นี่

ดาวน์โหลด ขั้นตอนการสมัคร Click ที่นี่

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Click ที่นี่

 
 

 

ศูนย์รับสมัครนักศึกษา มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ อ.ทุ่งใหญ่ ศูนย์รับสมัครนักศึกษา มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ อ.ทุ่งสง ศูนย์รับสมัครนักศึกษา มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ อ.ขนอม
133 หมู่ที่ 5 ถนนเอเชีย หมายเลข 41 ตำบลทุ่งใหญ่ 109 หมู่ที่ 2 ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง 99 หมู่ที่ 4 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม
อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240 จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 จังหวัดนครศรีธรรมราช 80210
เบอร์โทรศัพท์ 075-489616 ต่อ 220,110, เบอร์โทรศัพท์ 075-329587 โทรสาร 075-329587 โทรศัพท์ 075-754024-36 โทรสาร 075-754028
086-4796840-1ต่อ 220,110 โทรสาร 075-489612
สมัครเรียนออนไลน์