ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2558
ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2558
กรุณาใช้โปรแกรมGoogle Chrome ในการเข้าใช้งานเว็บไซต์เท่านั้น
กรุณากดเพื่อติดตามข่าวสาร
แจ้งรายละเอียด วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2558
=> ให้นักศึกษาทุกคณะมาถึงมหาวิทยาลัยก่อน เวลา 8.00น.
   - นักศึกษาใหม่คณะเทคโนโลยีการจัดการ ไปที่ อาคารหอประชุม
   - นักศึกษาใหม่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปที่ อาคาร 9
   - นักศึกษาใหม่คณะเกษตรศาสตร์ ไปที่ อาคารพืชศาสตร์
***ดูรายละเอียดตามแผนที่ภายในมหาวิทยาลัยฯ ด้านล่าง

=> สถานที่ปฐมนิเทศ อาคารหอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราช(ไสใหญ่)

=> การแต่งกาย แต่งชุดนักศึกษา #สอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษาของแต่ละคณะ
   - เครื่องแบบนักศึกษา ทางฝ่ายพัฒนานักศึกษาของคณะจะแจ้งวันที่จำหน่าย และวันที่สามารถรับเครื่องแบบนักศึกษาได้อีกครั้งในช่วงเปิดภาคการศึกษา
   - สำหรับคณะเกษตรศาสตร์ ในวันปฐมนิเทศ ให้เตรียมค่าเครื่องแบบนักศึกษามาชำระประมาณคนละ 500 บาท

=> วันปฐมนิเทศ ผู้ปกครองมาหรือไม่มาก็ได้ขึ้นอยู่กับความสะดวก ส่วนวันประชุมผู้ปกครอง ทางคณะจะแจ้งกำหนดการให้ทราบอีกครั้ง

**** ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายพัฒนานักศึกษาคณะเทคโนโลยีการจัดการ 075- 773240
ฝ่ายพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 075- 773335 ต่อ 103
ฝ่ายพัฒนานักศึกษาคณะเกษตร 075-773132 ต่อ 105
ฝ่ายกิจการนักศึกษา 075773132 ต่อ 107 ในวันและเวลาราชการเท่านั้นค่ะ
#กำหนดการตามที่แจ้งด้านล่าง ***ย้ำอีกครั้ง #ให้นักศึกษาทุกคณะมาถึงมหาวิทยาลัยก่อน เวลา 8.00น.
ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2558