แผนการรับนักศึกษา

 

 

 

 

กรุณาใช้โปรแกรมGoogle Chrome ในการเข้าใช้งานเว็บไซต์เท่านั้น

พิมพ์เอกสารใบ pay in slip เพื่อชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา Click ที่นี่

ดูข้อมูลประกาศ กำหนดการรับ ขั้นตอนการสมัครและแผนการรับ Clickที่นี่

ดาวน์โหลด ขั้นตอนการสมัคร Click ที่นี่

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Click ที่นี่

 
 

 

ศูนย์รับสมัครนักศึกษา มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ อ.ทุ่งใหญ่ ศูนย์รับสมัครนักศึกษา มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ อ.ทุ่งสง ศูนย์รับสมัครนักศึกษา มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ อ.ขนอม
133 หมู่ที่ 5 ถนนเอเชีย หมายเลข 41 ตำบลทุ่งใหญ่ 109 หมู่ที่ 2 ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง 99 หมู่ที่ 4 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม
อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240 จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 จังหวัดนครศรีธรรมราช 80210
เบอร์โทรศัพท์ 075-489616 ต่อ 220,110, เบอร์โทรศัพท์ 075-329587 โทรสาร 075-329587 โทรศัพท์ 075-754024-36 โทรสาร 075-754028
086-4796840-1ต่อ 220,110 โทรสาร 075-489612
สมัครเรียนออนไลน์