ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2558
ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2558
กรุณาใช้โปรแกรมGoogle Chrome ในการเข้าใช้งานเว็บไซต์เท่านั้น               ติดต่อเรา
ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

ดูประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษา ระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2558 ...คลิกที่นี่... ให้ผู้สม้คร ทำการตรวจสอบผู้ผ่านการคัดเลือกอีกครั้งที่ http://saiyai.rmutsv.ac.th/admission/check_status581.phpและเข้าระบบรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ที่เว็บไซต์ http://adms.rmutsv.ac.th/

ดูประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา ระบบโควตา (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2558 ...คลิกที่นี่...

ดูประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘...คลิกที่นี่...

ดูประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา ระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2558 ...คลิกที่นี่...

ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2558